Obecné hygienické požadavky na výrobky s reklamním potiskem – Produkty přicházející do styku s potravinami

Vyhláška č. 38/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy

Materiály jako hrnky, skleněné hrnky, kovové hrnky, půllitry, sklenice, talíře, misky a materiály které přichází do styku s potravinami a pokrmem podléhají vyhlášce č. 38/2001 sbírky. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy. Tato vyhláška stanovuje podmínky potisku na materiály určené k potisku a to dvěma důležitými paragrafy.

§ 2 Výklad některých pojmů
bod 16. okrajem pro pití 20 mm široký pás podél horního okraje na vnější straně naplnitelných výrobků, který může při pití z těchto výrobků přicházet do styku s ústy;

Vztahuje se na hrnky, skleněné hrnky, kovové hrnky, půllitry, sklenice, které přichází do styku s potravinami a pokrmem. Tento bod stanovuje umístění potisku 20 mm od horního okraje. Pokud není splněno, jedná se o reklamní předměty a nelze je použít při pití. V případě, že potisk nebude splňovat požadavky (okraj bude menší než 20 mm), bude zákazník o této skutečnosti vždy upozorněn před zakoupením produktu a to vždy v popisu daného výrobku s odkazem na tento článek. V kartě produktu vždy musí být uvedeno zda-li je výrobek vhodný pro styk s potravinami a pokrmy.
Zákazník, který uvede produkt do styku s potravinami i přesto, že byl upozorněn, že k tomu produkt vhodný není, tak koná na vlastní zodpovědnost.

§ 6 Barvení, potiskování a dekorace výrobků určených pro styk s potravinami
(1) K barvení, potiskování a dekoraci výrobků určených pro styk s potravinami se smí použít jen barviv a pigmentů, které budou ve výrobcích pevně zakotveny a budou vyhovovat požadavkům čistoty upraveným v příloze č. 1.

(2) Výrobky určené pro styk s potravinami mohou být potištěny jen na plochách, které nepřicházejí do styku s potravinami. U výrobků tvořených několika vrstvami může být potisk v mezivrstvě. Potisk nesmí pronikat nebo být otisknut na plochách, které přijdou do styku s potravinami.

Podmínky § 6 jsou jasně dané. Pokud se potisk vyskytuje na ploše, která přichází do styku s potravinami, jedná se o reklamní předmět a nelze jej použít k tomuto účelu.

Naše výrobky jsou potištěny sublimačně. Použití předmětů se sublimační vrstvou v mikrovlnné troubě je zakázáno. Při ohřevu v mikrovlnné troubě se můžou potisknuté sublimační předměty ohřát na vyšší teplotu než je bod varu a tím uvolnit inkoust do ohřívané potraviny. Strana hrníčku na které se nachází potisk nesmí být vystavena vyšším teplotám než je bod varu vody, tedy 100°C – k takové situaci v mikrovlnné troubě může dojít.

Naopak vnitřní straně hrníčku, kde se potisk nenachází, horká voda nevadí, což znamená, že zalít si čaj či kávu vroucí vodou do hrníčku nepředstavuje riziko úniku inkoustu do nápoje, protože voda v hrníčku nedosáhne takové teploty, aby se inkoust uvolnil. Nedoporučujeme vroucí vodou polévat potištěnou stranu.

Celé znění vyhlášky č. 38/2001 sbírky naleznete zde.
Zdroj článku zde.

Jak správně zacházet s hotovými výrobky?

Výrobky jsou křehké a vyžadují šetrné zacházení. Zakoupený produkt doporučujeme před použitím opláchnout vodou a omýt houbičkou s vhodným saponátem pro mytí nádobí. U každého produktu je vždy uvedeno zda-li je vhodný pro použití v myčce. Zamezte styku potištěné části s ústy či jazykem. 
Výrobek se NESMÍ používat v mikrovlnné troubě (viz. výše v článku).

Nedodržením pokynů správného zacházení, koná zákazník na vlastní zodpovědnost a také se vystavuje riziku neuznání případné reklamace.

Jakékoliv nejasnosti či dotazy zodpovíme na e-mailu info@lanigaart.cz nebo telefonicky.